دانشگاه شهید بهشتی

سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره برگزار شد

تاریخ انتشار: 1395/12/21 09:03 ق.ظ
سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره روز سه شنبه 17/12/1395 از ساعت ۱۶ تا 20 با سخنرانی خانم دکتر مارال اسکندری و آقای پویا ودایع و با حضور دکتر عباس عرب مازار رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشجویان و مهمانانِ خارج از دانشگاه و در تالار شهید بهشتی علوم اقتصادی و سیاسی، به میزبانی و مدیریت اجراییِ انجمن علمی دانشجویی اقتصاد  برگزار شد.
سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره انجمن علمی اقتصاد شهید بهشتی (1).JPG
سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره انجمن علمی اقتصاد شهید بهشتی (3).JPG
سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره انجمن علمی اقتصاد شهید بهشتی (2).JPG
سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره انجمن علمی اقتصاد شهید بهشتی (4).JPG

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 597
اخبار : سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی