صفحه اصلی
وبینارها
  • 668 مشاهدات

وبینارهای برگزار شده:

 آشنایی با خدمات کتابخانه و پایگاه‌های اطلاعاتی

 آشنایی با دو سامانه همانندجو، ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده

 آشنایی با سامانه آذرسا ویژه کاربران دانشگاه شهید بهشتی

 آشنایی با مدیریت منابع علمی زوترو

گزارشی از فعالیت‌های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به همراه آشنایی با سامانه‌های همانندجو، ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده

آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی ابسکو و اسکوپوس

آشنایی با سامانه آذرسا و میز مرجع مجازی ویژه کاربران دانشگاه

مرجع‌شناسی عمومی و راهنمای استفاده از مآخذ

مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار مندلی

ارزیابی نشریات غیرفارسی

کیفیت خواندن

آشنایی با سامانه آذرسا

آشنایی با پایگاه‎های اطلاعاتی

وبینار پژوهشگری دیجیتال

وبینار آشنایی با بخش پایان‌نامه‌ها و فرایندهای مربوطه

وبینار جستجوی اطلاعات: مفهوم، مولفه‌‎ها و عوامل

وبینار آشنایی با سامانه آذرسا و بخش سفارشات

وبینار گوگل شگفت‌انگیز

آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی web of science & ProQuest

وبینار محدودیت‌های پژوهش در علوم انسانی

وبینار آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین (مورد اشتراک دانشگاه)

وبینار آشنایی با بخش پایان‌نامه‌ها و فرایندهای مربوطه

افزودن نظرات